Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Kisgyörgy Lajosné e.v. (a továbbiakban: Szolgáltató) által a www.zsuhuka.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek).

Jelen ÁSZF a Szolgáltató szolgáltatásának használatára vonatkozik. Ön a Weboldalon történő regisztrációval, illetve a Weboldal használatával elfogadja jelen ÁSZF-et, ezért azt a Weboldal használata előtt tanulmányozza át.

A Szolgáltató adatai:

E.V nyilvántartási szám: 4041713

Székhelye:         7833 Görcsöny, Ifjúság útja 45.

Adószáma:         43139628-2-22

Bankszámlaszáma: Takarékbank Zrt. 71800264-16256190

Postázási cím:    7833 Görcsöny, Rákóczi u. 13 (Telephely)

Email címe:        info@zsuhuka.hu

Honlap: www.zsuhuka.hu

A Szolgáltató működésének és a panaszügyintézés helye: a Szolgáltató székhelye.

 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szolgáltatás igénybevételével történik. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozik. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy jelen Szolgáltatásra, illetve a Felek közötti szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései nem vonatkoznak.

1.2. Jelen ÁSZF irányadó akkor is, ha a Szolgáltató szolgáltatása más weboldalon keresztül érhető el. Irányadó továbbá a Szolgáltató szolgáltatásának minden olyan felhasználási módjára (mobil weboldal, mobil alkalmazások, Facebook oldal, stb.), amelyeken keresztül a Szolgáltató rendelési rendszere elérhető.

1.3. Szolgáltató kizárólag a saját tulajdonú Zsuhuka Vidéki Falatozója által készített ételek  ételrendelési szolgáltatásait nyújtja. A Weboldal segítségével a Felhasználók ételt és italt (továbbiakban: Áruk) rendelhetnek házhoz szállításra vagy elvitelre.

1.4. A Weboldalon található tartalom, ajánlatok, Szolgáltató szolgáltatásának jellege miatt állandóan változnak. Szolgáltató kimondottan törekszik arra, hogy mindig aktuális tartalmat és ajánlatokat jelenítsen meg. Tekintettel arra, hogy a rendelhető ételek naponta változnak Szolgáltató kizárólag a visszaigazolt rendelési számmal ellátott rendelések keretében vállal felelősséget. Azon rendelések kapcsán melyek nem rendelkeznek visszaigazolt rendelési számmal Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

1.5. Szolgáltató és a Felhasználó között a szerződés a rendelés feladására  (és kiszállítási opció rendelése esetén) és szállítására vonatkozóan jön létre.

1.6. A megkötött szerződés írásban foglaltnak minősül. A szerződés írásban tárolt adatai megegyeznek a rendelés adataival. A szerződés/rendelés adatai megtekinthetők visszamenőleg is a “Korábbi rendeléseim” menüpont alatt. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve magyar.

1.7. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a tartalmat és az ajánlatokat részlegesen vagy teljesen az összes Felhasználó, vagy a Felhasználók egy csoportja számára korlátozza vagy letiltsa.

1.8. A Szolgáltatást bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A Weboldalon kizárólag 18. életévüket betöltött természetes személyek regisztrálhatnak.

 1. REGISZTRÁCIÓ

2.1. A Weboldalon történő megrendelés kizárólag regisztrált felhasználók számára lehetséges. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges:

 • teljes név*
 • e-mail cím*
 • jelszó*
 • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)*
 • telefonszám*

Felhasználó saját, aktív Facebook fiókja segítségével is regisztrálhat a Weboldalon Facebook fiókjához tartozó felhasználóneve és jelszava megadásával (a továbbiakban: Facebook összekapcsolás).

Facebook összekapcsolás esetén Felhasználó engedélyezi a Facebookon megadott következő adataihoz való hozzáférést az Adatkezelő részére: nyilvános profil adatok, e-mail cím, ismerősök listája. Amennyiben Felhasználó Facebook regisztrációjához tartozó adatok közül hiányzik bármelyik fent írt adat, vagy azok a Facebook regisztrációjában nem helyesen szerepelnek, abban az esetben, a hiányzó, illetve nem helyes személyes adatot a regisztráció során Felhasználónak külön meg kell adnia, illetve módosítania kell.

Amennyiben Felhasználó szeretné megszüntetné a Facebook összekapcsolást, azt a Facebook profilja beállításainak módosításával teheti meg, a Beállítások menüpont alatt.

A felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. A sikeres regisztrációhoz a Felhasználónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és Adatkezelési tájékoztatót. A mező kipipálásával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A Felhasználó a regisztrációval hozzájárul Zsuhuka Vidéki Falatozója hírlevélre való feliratkozásához, ami kizárólag az éttermekkel és azok rendezvényeivel, akcióival kapcsolatosak.

Felhasználó a regisztráció során megerősítheti a telefonszámát, mellyel biztosítható, hogy Felhasználó pontos és valós telefonszámot adjon meg, elősegítve ezzel a rendelések teljesítését. Minden Felhasználó kizárólag egy telefonszámot adhat meg a regisztráció során. Amennyiben Felhasználó meg kívánja erősíteni telefonszámát, úgy az adatbevitel során megadott telefonszámára SMS-ben egy kódot kap, az SMS-ben található kódot az adott felületre beírja, majd a megerősítés gomb kiválasztásával a rendszer megerősíti a telefonszámot. Ha a Felhasználó a kódot tartalmazó SMS-t nem kapta meg, úgy lehetőség van a kód újraküldésére, vagy a szám módosítására. Abban az esetben, ha a Felhasználó három alkalommal is rossz kódot ad meg, úgy egy telefonhívást fog kapni, mely hívás tartalmazza a megerősítő kódot. Amennyiben a telefonhívás alapján megadott kód is hibás, úgy Felhasználónak a telefonszám megerősítése érdekében a Szolgáltató Ügyfélszolgálatához kell fordulnia.

Amennyiben Felhasználó a regisztrációt követően a telefonszámát meg kívánja változtatni, az új telefonszámát a későbbiek során is bármikor megerősítheti.

2.2. A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Szolgáltatót az Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Felhasználó köteles a regisztrációhoz tartozó jelszavát titokban tartani és gondosan kezelni. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

2.3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó regisztrációját elfogadja, vagy indoklás nélkül visszautasítsa.

 1. MEGRENDELÉS

3.1. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán (www. zsuhuka.hu) keresztül csak regisztrált Felhasználótól és csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. Szolgáltatót az Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.2. A megrendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges. A Felhasználó megadja a szállítási címet, és az online étlapon kiválasztott áruk a virtuális kosárba kerülnek. A megrendelés leadása előtt a Felhasználó megadja a rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat és a fizetés módját. A megrendelés leadása előtt lehetőség van az adatok ellenőrzésére. A “Megrendelem” gomb lenyomásával. A megrendelés az étterembe való beérkezése után éttermünk visszaigazolja a rendelést egyedi rendelési azonosítóval; elkészíti az ételeket, és kiszállítja azokat. Az ételek kiszállítási ideje szállítási zónánként eltérő (a szállítási időkről a zónák menüpontban adunk tájékoztatást); a szállítási idő jellemzően 30-60 perc.

3.3. Szolgáltató a rendelés feladása után azonnal e-mailben visszaigazolja a rendelés adatait, megadja a Felhasználónak a rendelés azonosítót, és megírja, hogy rendelése akkor lesz végleges, amikor a Szolgáltató elküldi a Felhasznló részére a második e-mailt,a amellyel igazolja, hogy a Felhasználó rendelése beérkezett a Szolgáltatóhoz, és az étel készítését megkezdték, a rendelését hamarosan kiszállítják. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a megrendelés elküldése során megadott adatokat, a rendelési adatok, a megrendelt termék adatait, a rendelés sorszámát valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit, a választott fizetési és szállítási módot. Ezeket az adatokat a belépés utáni oldalon, az “Utolsó rendelés” információs blokkban is feltünteti a Szolgáltató. A Felhasználót a jogszabályban foglalt 48 órás ajánlati kötöttség illeti meg, de amennyiben a rendelés feladása után számított 30 percen belül Szolgáltató nem küld rendelést visszaigazoló e-mailt, akkor a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

3.4. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételén keresztül történő rendelés leadásával egyidejűleg elfogadja a szállítási zónára vonatkozó kiszállítási költségre vonatkozó ajánlatot is. Az ajánlatok szállítási címtől függően változhatnak.

3.5.  Amennyiben a Felhasználó a rendeléskor megadott címen nem elérhető, ott a rendelést a Szolgáltató általi kiszállítás időpontjában nem veszi át és a Megrendelőt az általa a megrendelés során megadott telefonos elérhetőségen kétszeri próbálkozással a kiszállítási időpontot követő 10 (tíz) percen belül nem lehet elérni, úgy a Szolgáltató nem kötelezhető a rendelés teljesítésére és bármilyen kártérítésre. Amennyiben a rendelés a Felhasználó oldalán felmerülő okból nem kézbesíthető, a Felhasználó nem mentesül fizetési kötelezettsége alól, a rendelés ellenértékének kiegyenlítésére továbbra is köteles, a már kiegyenlített ellenértéket pedig nem követelheti vissza.

3.7. A Felhasználó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 1. FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1. A rendelés értékének kiegyenlítése a Weboldalon megjelölt módokon lehetséges. A rendelési érték kifizetése akkor válik esedékessé, amikor a rendelést Szolgáltató visszaigazolta. A rendelési értéket a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi szolgáltató a Felhasználó által megadott bankkártya számlára terheli, vagy kiszállításnál maga a Felhasználó készpénzben (illetve bankkártyával a kiszállítónál lévő mozgó bankkártya terminál használatával) fizeti meg a Szolgáltató alkalmazottja számára.

4.2. A bankkártyával történő fizetés részletes feltételeiről az alábbi menüpontban tájékozódhat: bankkártyás fizetés

A Felhasználónak a megrendelés során lehetősége van elmentenie bankkártyája adatait annak érdekében, hogy a jövőben történő megrendelések alkalmával ne kelljen újra megadnia ezen adatokat és így könnyebb és egyszerűbb legyen a megrendelés:

 • bankkártya száma;
 • bankkártyára írt név;
 • lejárat dátuma;
 • CVC szám.
 1. ELÁLLÁS

5.1. A Felhasználót elállási jog nem illeti meg  tekintettel arra, hogy Szolgáltatás igénybevétele a megrendelés gomb lenyomásával azonnal megtörténik, valamint arra, hogy az Áruk romlandó vagy minőségüket rövid ideig megőrző termékeknek minősülnek.

5.2. A rendelés azonnali kiszállítás vagy elvitel esetén a Felhasználó által nem mondható le. Kivételt képez ez alól, ha a Felhasználó – akár indoklás nélkül – a rendelés feladása után 5 percen belül jelzi ezt a Szolgáltató ügyfélszolgálatának.

5.3. Szolgáltatónak nem áll módjában a megrendelést követően visszatérítést adni, amennyiben a megrendelés már feldolgozásra került.

 1. PANASZKEZELÉS

6.1. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén a Szolgáltató ügyfélszolgálatával az alábbi elérhetőségek valamelyikén veheti fel a kapcsolatot:

Postázási cím:    7833 Görcsöny, Rákóczi u. 13

E-mail cím:          info@zsuhuka.hu

Telefonszám:    +3630/343-2879       +3672/372 449

A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

6.2. Szolgáltató az azonnali megoldást igénylő problémát haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja, minden más esetben pedig 24 napon belül válaszol a felmerült panaszra.

6.3. Szolgáltató a panasz kezelése és dokumentálása céljából a Felhasználó telefonon keresztül megfogalmazott panaszát – azonnali panasz-orvoslat kivételével – köteles panaszát elektronikus levelezésben (info@zsuhuka.hu) vagy postai úton (7833 Görcsöny, Rákóczi u. 13.) is benyújthatja.

6.4. Amennyiben a Felhasználó panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Felhasználó az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály

Cím: 7630 Pécs, Hengermalom u. 2.

E-mail: pecs.fogyasztovedelem@baranya.gov.hu

Telefon: (72) 795-398

Fax: (72) 795-700

Félfogadás: Hétfő – Csütörtök: 8.00 – 11.30 és 13.00 – 16.00

Félfogadás telefonszáma: (72)795-398

Baranya Megyei Békéltető Testület

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Telefon: +36 72 507 154

Mobil: +36 20 283-3422

Székhely: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Postacím: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Békéltető Testület, 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Ügyfélfogadás: hétfő-csütörtök 8:30-15:00, péntek 8:30-12:00

Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése a Felhasználó bírósághoz fordulhat.

 1. Személyes adatok kezelése

A személyes adatok védelméről szóló tájékoztatónk a következő linken érhető el.

8.KUPONOK FELHASZNÁLÁSA

8.1. A kuponos kedvezmények kizárólag online fizetési mód (bankkártya) igénybevétele esetén érvényesíthetőek. A kedvezmény a rendelés végösszegéből kerül levonásra, és más kedvezménnyel nem vonható össze.

8.2. Szolgáltató fenntartja a jogot a rendelés törlésére, vagy a felhasználói fiók zárolására visszaélés gyanúja esetén, illetve az akció részleteinek előzetes értesítés nélküli módosítására, annak azonnali felfüggesztésére.

8.3. Az akcióval való visszaélés, jogosulatlan kuponhasználat feljelentést vonhat maga után.

8.4. Az egyes akciók részleteiről, valamint a kuponok felhasználásának további feltételeiről részletes tájékoztatás az akcióban meghirdetett felületekről (például: Weboldal, telefonos alkalmazás, Facebook rajongói oldal) érhető el.

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSE

9.1. Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal használata feltételezi az Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

9.2. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

9.3. Kifejezetten tilos a Weboldalon törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. Szolgáltató fenntartja a jogot a Felhasználók által feltöltött tartalmak törlésére.

9.4. A szerződés mind a Felhasználó, mind a Szolgáltató részéről indoklás nélkül, a Felhasználónak illetve az Ügyfélszolgálatnak küldött e-mail útján felmondható.

9.5. Szolgáltató nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

9.6. Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.